SmartArkivering

Vilkår for uploads

De betingelser for aflevering, som beskrives i det følgende, gælder kun for de afleveringer, der foretages gennem denne hjemmeside. Hvis du derfor gerne vil aflevere noget materiale til stadsarkivet, men ikke kan acceptere nærværende vilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte os, så finder vi nok ud af en alternativ løsning.

For at uploade materiale til stadsarkivet på denne hjemmeside, skal du godkende følgende vilkår for brugerbidrag:

Du garanterer, at:

  • Materialet, du uploader, ikke er ophavsretsligt beskyttet eller
  • du alene har rettighederne til materialet eller
  • rettighedshaver (en eller flere) har autoriseret, at du indsender materialet under følgende betingelser:

Du accepterer, at:

  • Det uploadede materiale (fotos, video, musik, dagbøger m.v.) må bruges og formidles af alle, så længe ejeren eller ejerne af ophavsrettighederne hver gang angives på ordentlig vis, og så længe materialet ikke benyttes i sammenhænge, der på nogen måde krænker rettighedshaverne.
  • Hvis nogen efterfølgende skaber nyt materiale på baggrund af det afleverede materiale, skal det oprindelige materiale, samt dets rettighedshavere, stadig angives.
  • De informationer, hvormed du i formularen beskriver dit materiale (ikke din kontaktinformation), er fri for alle til at bruge.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, er du som nævnt velkommen til at kontakte stadsarkivet, så vi kan finde en alternativ løsning.

Brug af personoplysninger

Kun dit navn (enten som giver af materialet og/eller som rettighedshaver) offentliggøres ved siden af det uploadede materiale, hvis dette godkendes til bevaring.

Vi bruger udelukkende dine øvrige kontaktoplysninger, inkl. din e-mail-adresse, til at kontakte dig om dine bidrag til denne samling.

Vi videregiver ikke dine kontaktoplysninger til andre.

Langtidsbevaring

Stadsarkivet har valgt at acceptere alle filformater ud fra den betragtning, at vi er mindst lige så gode som dig (tag det ikke personligt) til at konvertere gamle, ukendte eller obskure filformater over til formater, der kan bruges til langtidsbevaring. Vi kan dog ikke give endegyldige garantier i forhold til om din fil også findes fuldstændig uforandret om 100 år. Dertil er mængden af formater for omfattende. Vi skal dog gøre vores bedste!

Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tlf. +45 89 40 48 00, E-mail: stadsarkiv@aarhus.dk