SmartArkivering

Vilkår for uploads

De betingelser for aflevering, som beskrives i det følgende, gælder kun for de afleveringer, der foretages gennem denne hjemmeside. Hvis du derfor gerne vil aflevere noget materiale til stadsarkivet, men ikke kan acceptere nærværende vilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte os, så finder vi nok ud af en alternativ løsning.

For at uploade materiale til stadsarkivet på denne hjemmeside, skal du godkende følgende vilkår for brugerbidrag:

Du garanterer, at:

  • Materialet, du uploader, ikke er ophavsretsligt beskyttet eller
  • du alene har rettighederne til materialet eller
  • rettighedshaver (en eller flere) har autoriseret, at du indsender materialet under følgende betingelser:

Du accepterer, at:

  • Det uploadede materiale (fotos, video, musik, dagbøger m.v.) må bruges og formidles af alle, så længe ejeren eller ejerne af ophavsrettighederne hver gang angives på ordentlig vis, og så længe materialet ikke benyttes i sammenhænge, der på nogen måde krænker rettighedshaverne.
  • Hvis nogen efterfølgende skaber nyt materiale på baggrund af det afleverede materiale, skal det oprindelige materiale, samt dets rettighedshavere, stadig angives.
  • De informationer, hvormed du i formularen beskriver dit materiale (ikke din kontaktinformation), er fri for alle til at bruge.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, er du som nævnt velkommen til at kontakte stadsarkivet, så vi kan finde en alternativ løsning.

Oplysninger om anvendelse af persondata

I forbindelse med upload af dine filer, skal vi ,jf. Databeskyttelsesforordningen, informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne navn og email, som vi får gennem NEM-ID. Det gør vi både for at kunne opretholde en viden om, hvem der i sin tid afleverede de givne filer, og for at kunne kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til det afleverede. Oplysningerne opbevares sikkert hos vores leverandører. Vores behandling af personoplysningerne er hjemlet i Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e.

De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive bevaret, så længe vi bevarer en eller flere af dine file, så vi kan godtgøre hvorfra filerne oprinder. Bevaringen af dine oplysninger er hjemlet i Databeskyttelsesforordningen, artikel 17, stk. 3, litra d.

Kun dit navn (som eventuel rettighedshaver) offentliggøres ved siden af det uploadede materiale, hvis dette godkendes til bevaring.

Vi videregiver ikke dine kontaktoplysninger til andre.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Magistraten for Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på stadsarkiv@aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Langtidsbevaring

Stadsarkivet har valgt at acceptere alle filformater ud fra den betragtning, at vi er mindst lige så gode som dig (tag det ikke personligt) til at konvertere gamle, ukendte eller obskure filformater over til formater, der kan bruges til langtidsbevaring. Vi kan dog ikke give endegyldige garantier i forhold til om din fil også findes fuldstændig uforandret om 100 år. Dertil er mængden af formater for omfattende. Vi skal dog gøre vores bedste!

Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tlf. +45 89 40 48 00, E-mail: stadsarkiv@aarhus.dk
Tilgængelighedserklæring