SmartArkivering

FAQ/hjælp

Her finder du nogle af de spørgsmål vi har fået stillet. Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på stadsarkiv@aarhus.dk eller 89404800.

Aflevering/upload af filer

Hvilke krav har I til indholdet af filerne?

En fil er for os som udgangspunkt bevaringsværdig, hvis indholdet er Aarhus-relateret og interessant for andre end dig selv eller dine nærmeste. En hjemmevideo af din kat vil nok blive kasseret, mens interviewet med din morfar omkring hans arbejdsliv eller billederne fra en særlig begivenhed almindeligvis vil være bevaringsværdige. Vi foretager vurderingerne af de enkelte filer og giver tilbagemeldinger herom via mail.

Hvor store må filerne være?

Aktuelt må hver fil fylde op til 2GB. Er en eller flere af dine filer for store, skal du ikke forsøge at komprimere dem eller splitte dem op - kontakt os i stedet, så finder vi en anden løsning.

Hvilke filformater kan I modtage?

Som udgangspunkt modtager vi alle filformater. Vi kan ikke med garanti håndtere, endsige bevare, ethvert muligt filformat, og i de fleste tilfælde vil vi derfor også skulle konvertere dine filer til såkaldte arkivformater, som vi kan bevare. Du behøver ikke foretage denne konvertering!

Hvor mange filer må jeg uploade?

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange filer du må aflevere, kun på størrelsen af filerne.

Hvorfor kan jeg ikke downloade mine afleverede filer?

Da vores web-server kun har begrænset plads, og da vi gerne vil placere de bevaringsværdige filer i et sikkert miljø, overflytter vi løbende de afleverede filer til vores arkivserver, hvortil der af sikkerhedsmæssige årsager ikke er adgang udefra. Derfor kan der heller ikke downloades.

Hvorfor har I valgt så frie brugsbetingelser?

Som giver skal man kort og godt acceptere, at de afleverede filer efterfølgende formidles på blandt andet internettet, samt at andre må videreformidle og bearbejde (beskære, ændre filformat o.l.) filerne - alt sammen kun hvis du og eventuelle andre rettighedshavere angives som ophav på korrekt vis. Læs mere under 'Vilkår' i hovedmenu. Vi har valgt disse 'frie' brugsbetingelser, fordi de understøtter en bred formidling af vores fælles kulturarv, og fordi de gør det nemt for os at håndtere filerne i forskellige sammenhænge. Hvis du ikke vil eller kan acceptere disse betingelser, kan du i stedet kontakte os, så finder vi en alternativ løsning.

Bevaring og formidling af afleverede filer

Bliver mine filer gemt for evigt?

Hvis dine filer vurderes til at kunne indgå i vores samlinger, vil vi gøre vores bedste for i princippet at bevare dem for evigt!

Hvorfor vil I ikke bevare min fil?

Vi bevarer af forskellige grunde ikke alt, hvad vi modtager. Måske har vi materialet i forvejen? Måske beskæftiger materialet sig ikke med Aarhus' kulturhistorie? Eller måske er materialet virusbefængt? Under alle omstændigheder vil du som giver få begrundet besked, hvis vi vælger at kassere nogle af de afleverede filer.

Hvornår bliver min fil formidlet på nettet?

Vi kan desværre ikke give nogle tidsmæssige garantier for, hvornår dine afleverede filer bliver formidlet på eksempelvis internettet. Ideelt set lå alle vores samlinger digitaliseret og frit tilgængelige på nettet, men det er en enorm opgave, der ikke kan gives en deadline.

Problemer/troubleshooting

Jeg kan ikke vælge flere filer i filevælger-menuen?

Funktionen med at vælge flere filer på en gang i filvælger-boksen understøttes aktuelt ikke af alle browsere. Brug seneste udgaver af Google Chrome, Firefox eller Safari for at benytte denne mulighed.

Jeg kan ikke acceptere brugsbetingelserne - hvad skal jeg så gøre?

Kontakt os eller kom forbi, så finder vi et alternativ.

Jeg vil gerne rette i den information, hvormed jeg beskrev en tidligere afleveret fil?

Hvis du har rettelser eller tilføjelser til filer, som du allerede har afleveret, skal du henvende dig til os gennem mail eller telefon, så vi i fællesskab kan tilføje ændringerne til filen.

Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tlf. +45 89 40 48 00, E-mail: stadsarkiv@aarhus.dk
Tilgængelighedserklæring